صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبد گردان انتخاب مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 215,145,401,023
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 56,027
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 443,973 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,883,728
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,845,575
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/01 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,840,031
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود